Våga se den förnybara…

”Våga se den förnybara elens möjligheter
För att ersätta kärnkraften finns det långt bättre alternativ än att bygga ut orörda älvar. Vi måste våga lyfta blicken och se den förnybara elens möjligheter i forma av vindkraft, biokraft och solel, skriver bland andra Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi.”

Jessica Henryson, Westander Klimat och Energi, medundertecknar på Göteborgs-Posten Debatt den 22 mars 2013

Pressklipp 2013

Visa fler