Valet gäller vilka 18 personer...

”Valet gäller vilka 18 personer som ska företräda oss i Europaparlamentet. Det är ett partival, men det är också ett personval i betydligt högre grad än vad som gäller i andra svenska val. (…)
Att det är de hårdast profilerade kandidaterna med bestämda åsikter som åtnjuter störst förtroende, i den Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander som DI redovisade i går, är kanske inte så konstigt.”

Dagens Industris ledare den 2 juni 2009