Valet närmar sig snabbt…

”Valet närmar sig snabbt, förtroendeklyftan krymper sakta
Förtroendet för Fredrik Reinfeldt som statsminister är fortsatt mycket större än förtroendet för Mona Sahlin. Men den väldiga skillnaden från i november har blivit något mindre. Enligt Sifo föredras nu Reinfeldt med 56-26 procent; i höstas var förhållandet 61-21.
Pr-firman Westander, som beställt mätningen, anger den aktuella provvalshärvan som förklaring till att avståndet minskar.
Det är en förhastad slutsats. Enligt Sifo minskar Reinfeldts försprång något i de flesta grupper: män, kvinnor, unga, gamla. Bland väljare i Stockholmsområdet ökar däremot förtroendet lite grand. Skulle Westander ha rätt borde tappet rimligen vara som störst just där.”

P J Anders Linder på Svenska Dagbladets ledarsida den 23 februari 2010