Var tredje rikspolitiker har bytt sida…

”Var tredje rikspolitiker har bytt sida de senaste sex åren. Och med bytt sida menar man då att ministrar, riksdagsledamöter, regeringstjänstemän, har gått över till pr-byråer eller åtminstone blivit lobbyister för olika intresseorganisationer och ibland pr-byråer. (…)
– Riskerna och problemet med allt det här, tycker jag, handlar om hemlighetsmakeriet. Att före detta politiker, ministrar och andra jobbar i det fördolda för intressen som man inte riktigt kan granska. Medierna kan inte granska vem som gör vad och vem som står för vilka budskap och allmänheten, väljarna, kan inte få någon insyn. Det tycker jag är problemet. På pr-byrån där jag jobbar har vi det så att vi redovisar alla våra lobbyinguppdrag öppet och det önskar jag att alla pr-byråer gjorde som sysslar med lobbying.”

Birger Östberg i SR P4 Örebro den 29 april 2013

Pressklipp 2013

Visa fler