Veckans flipp: Folkhälsa

”Veckans flipp: Folkhälsa
Folkhälsoinstitutets lansering av årets folkhälsoenkät, som har fått stort genomslag i flera medier. På DN Debatt berättades att 200 000 svenskar har slutat röka och resultaten presenterades också nedbrutet länsvis via landstingen. En bra pr-start för nya generaldirektören Sarah Wamala. Myndigheten har ett angeläget uppdrag och bör ta för sig mer i debatten.
Veckans flopp: SEB
SEB:s planerade lönelyft för vd Annika Falkengren, som signalerade att styrelsen helt saknar verklighetsförankring. Förvånansvärt tondövt i ett krisläge med varselrekord, där både löner och pensioner sänks. Wallenbergarnas försök att i efterhand beskriva det inträffade som en kommunikationsmiss tyder på att man fortfarande inte förstått problemet.”

Johanna Look utser veckans flipp/flopp i Resumé den 19 mars 2009