Vi som är professionella avsändare...

”Vi som är professionella avsändare har blivit fler och fler, mer och mer professionella. Samtidigt så ökar nyhetstempot och det skärs ner på redaktionella resurser. Tyvärr så tror jag att det kommer att bli allt enklare att komma ut med budskapet för oss professionella avsändare.
Då är det extra viktigt att man som mediekonsument är medveten om att det är så här. Det är inte självklart ett budskap som kommer från en redaktion där någon granskande journalist har bestämt sig för att ’nu ska jag berätta om just den här viktiga samhällsföreteelsen’. Utan det kan mycket väl vara ett telefonsamtal från en kommersiell aktör som ligger bakom.”

Patrik Westander i ”Mediemagasinets lobbyskola”, SVT2 den 2 oktober 2003