Vind för Westander

”Vind för Westander
Branschorganisationen Svensk Vindenergi har valt Westander som partner inom opinionsbildning och politisk påverkan. Syftet med arbetet är stärka vindkraftens ställning och främja utbyggnaden av vindkraft. Svensk Vindenergi är en nationell branschorganisation för vindkraftfrågor, med syfte att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden.
– Vi kommer att arbeta generellt med opinionsbildning men även med specifika lobbyuppdrag, för att underlätta utbyggnaden av vindkraft, säger Jessica Henryson, ansvarig för samarbetet på Westander.”

Veckans Brief den 9 september 2010

Pressklipp 2010

Visa fler