Westander får sex nya delägare

”Westander får sex nya delägare (…)
De nya delägarna, som får en ägarandel på mellan en och tre procentenheter, är Birger Östberg, Jenny Kölfors, Jessica Henryson, Johanna Look, Mikael Persson och Sandro Wennberg, vilka alla jobbat på byrån i flera år och är antingen enhetschefer eller biträdande enhetschefer. (…)
Westander har i dag 28 anställda och har som mål att växa till 35. Snart tar byrån in ytterligare tre konsulter, men Patrik Westander vill inte säga vilka förrän de börjat sitt nya jobb.”

Dagens Opinion den 8 februari 2013

Pressklipp 2013

Visa fler