Westander får två nya delägare

”Westander får två nya delägare
Hanna Berheim och Nina Halling blir nya delägare i Westander, vilket innebär att man nu är uppe i tio delägare.
– Vi tror att ägarspridningen kommer att hjälpa oss i vår ambition att bli en av Sveriges största pr-byråer. Delägarskap uppmuntrar till långsiktighet och stärker de ekonomiska incitamenten att expandera, säger Westanders vd Patrik Westander i en kommentar.”

Resume.se den 18 december 2014

Pressklipp 2014

Visa fler