Westander flyttar…

”Westander flyttar in i Folksams lokaler vid Slussen (…)
Akademibokhandelns gamla huvudkontor vid Katarinahissen i Stockholm görs nu om för att anpassas till den nya hyresgästen, pr-byrån Westander.
– Vi fördubblar kontorsytan och flyttar i första hand för att kunna fortsätta växa. I de nya lokalerna får vi dessutom en studio för medieträning, ett idélabb för kreativa workshops och större möjligheter att ta emot deltagare i kurser och seminarier, säger Johanna Look, enhetschef på Westander och ansvarig för flytten. Hyresavtalet omfattar 875 kvadratmeter på Stadsgården 10 i Katarinahuset. Huset ägs av Folksam.”

Fastighetstidningen.se den 9 oktober 2013