Westander höjer timpriset

”Westander höjer timpriset (…)
Westander hade en byråintäkt på 18,1 miljoner kronor under det första halvåret, vilket var en ökning med 3 miljoner eller 19 procent i förhållande till motsvarande period förra året. Rörelseresultatet landade på 4,1 miljoner kronor.
– Vi har redan god lönsamhet och kommer att använda prishöjningen till att höja våra konsulters löner, säger Patrik Westander i en kommentar.
Westanders vinstdelningsprogram innebär att 40 procent av rörelseresultatet går till en bonus som är lika för alla anställda. Lönsamhetsmålet ligger på cirka 185 000 kronor per anställd.”

Resume.se den 9 september 2014

Pressklipp 2014

Visa fler