Westander norpar från H+K Strategies

”Westander norpar från H+K Strategies
Maja Stridsberg ansluter till Westander från H+K Strategies. Hon har ett förflutet på Rättviseförmedlingen som ansvarig för sociala medier. (…)
– Maja Stridsberg har en intressant bakgrund med praktisk erfarenhet både från den ideella sektorn och från konsultbranschen. Inte minst kommer hennes kompetens inom sociala medier att vara till stor nytta för våra uppdragsgivare, kommenterar Johanna Look, byråchef på Westander.”

Resume.se den 27 januari 2015

Pressklipp 2015

Visa fler