Westander ökar med 4 procent

”Westander ökar med 4 procent
Pr-byrån Westander uppvisade rekordstor byråintäkt 2010 med 26,1 miljoner kronor. Det är en ökning med fyra procent jämfört med 2009. (…)
Pr-byrån har för närvarande 23 anställda och cirka 50 aktiva kundrelationer. Nu planerar man nyrekryteringar där sex personer ska anställas under 2011.”

Resumé.se den 14 januari 2011