Westander publicerar på sin sajt…

”Westander publicerar på sin sajt tio tips för att lyckas i Almedalen. Om du skulle sammanfatta kort vilka tips är viktigast inför årets Almedalen?
– Det är nog att vara där. Om jag ska säga ett enda tips så är det att vara där.
Varför är det viktigt att vara där?
– Jag tänker att när någon säger att Almedalen inte är viktigt då är det antingen en person som inte har varit där, eller som har varit där med en väldigt oklar agenda och liksom inte riktigt vetat varför. Alla andra tycker det är givande att vara där, att det är en mötesplats som är viktig. Och det ger så otroligt mycket idéer, inspiration och inspel till resten av året.”

Hanna Berheim i Expressen TV Primetime den 19 juni 2013