Westander Publicitet & Påverkan kan skriva...

”Westander Publicitet & Påverkan kan skriva till ett namn på sin kundlista. Det är branschföreningen Oberoende Elhandlare som tar hjälp av pr-byrån. Uppdraget är att driva opinion och politisk påverkan om den rådande konkurrenssituationen på elmarknaden.”
Resume.se den 4 juni 2003