Westander ska vägra reklam

”Pr-byrån Westander vill skruva om affärsidén så att byrån undviker att göra reklam.
Målet är enligt programförklaringen att ‘dels distansera företagets verksamhet från reklamtrötthet, dels lyfta fram samhällsengagemang och varumärkesbyggande’.”

Dagens Opinion den 8 juni 2020

Pressklipp 2020

Visa fler