Westander tar ytterligare en klimatkund

”Westander tar ytterligare en klimatkund
Svenska solenergiföreningen väljer pr-byrån Westander. Uppdraget: att förbättra villkoren och öka intresset för el och värme från solen.
Bakom Svenska solenergiföreningen ligger drygt 60 bolag. Där finns också forskningsinstitutioner inom solenergiområdet.
Uppdraget stärker Westanders position på klimat- och energiområdet. Runt en tredjedel av byråintäkten kommer från kunder inom kategorin.”

Resume.se den 7 november 2008

Pressklipp 2008

Visa fler