Westander upp 16 procent…

”Westander upp 16 procent – vägrar bli uppköpta
Pr-byrån Westander ökade byråintäkten med 16 procent och visar siffror som borde väcka byrånätverkens intresse för ett förvärv, något som vd Patrik Westander, ger (någon form av) en kommentar till.”

Dagens Opinion den 8 januari 2019