Westander värvar från (S)

Westander värvar från (S)
Pr-byrån Westander har anställt Sandro Wennberg, senast omvärldsanalytiker på Socialdemokraterna. Han har tidigare varit kommunikationschef på Palmecentret och politiskt sakkunnig på finansdepartementet och i Europaparlamentet.”

Resume.se den 11 februari 2010