Westander växer mest

”Westander växer mest
Westander Publicitet & Påverkan och GCI Malmö toppar flera tillväxtlistor för 2004. Westander har dessutom vuxit samtidigt som byrån har mycket lönsamma medarbetare. (…)
Däremot har Westander Publicitet & Påverkan kunnat växa med lönsamhet. Byrån placerar sig på andra plats på listan över resultat per anställd med 316.000 kronor. (…)
När det gäller den allmänna lönsamheten, bruttomarginalen, hamnar dock både Westander och Kreab längre ned. Men Westander behöver inte skämmas så mycket för sin 15:e plats och en marginal på 23 procent.”

Dagens Media den 2 november 2005

Pressklipp 2005

Visa fler