Westanders ägare…

”Westanders ägare får dela på miljonbelopp
Westanders ägare får dela på 1,8 miljoner kronor. Då blev byråns resultat efter skatt 3,7 miljoner kronor för 2017, vilket är oförändrat jämfört med 2016.
– Aktieutdelningen är högst konventionell och innebär att hälften av vinsten efter skatt delas ut till Westanders 16 delägare, säger Westanders vd och huvudägare Patrik Westander.”

Dagens Opinion den 8 maj 2018