Westanders gör det fel många pr-byråer…

”Westanders gör det fel många pr-byråer gjort: de försöker dölja att kundkontakter ibland kräver sekretess, med resultatet att de framstår som skumma när hemlighetsmakeriet avslöjas, vilket i sin tur drabbar hela branschen.”

Johan Bobert, Bo Jansson, Kaj Flick, Carl Fredrik Sammeli, pr-branschföreningen Precis normkommitté, Finanstidningen den 5 januari 2002

Pressklipp 2002

Visa fler