Westanders krisexpert Birger Östberg…

”Westanders krisexpert Birger Östberg anser också att Fredrik Laurin har rätt i mycket av sin kritik mot krishanteringen hos TeliaSonera och branschen som sådan. Han vill dock passa på att lägga in en brasklapp:
– Vilken skuld rådgivarna och andra har är ju svårt att säga för en utomstående. Vi vet ju inte om TeliaSonera har lyssnat på dåliga råd eller inte har tagit till sig goda råd, säger Birger Östberg.
Han tycker ändå att Fredrik Laurins kritik måste tas på allvar:
– Vi i branschen måste stå upp för att granskade makthavare tar ansvar och talar sanning, säger Birger Östberg.”

Resume.se den 29 maj 2013

Pressklipp 2013

Visa fler