Westanders mjukisprofil

”Westanders mjukisprofil
Det oväntade. Paradoxen som slår tillbaka. Som Westander som byggt framgångar på sin mjukiskultur. Nu måste byrån ta fram en manual för alla som söker jobb där. De ska benchmarka sin läggning mot de egenskaper som byrån efterfrågar. Och det är inga mjuka egenskaper. Skulle tro att det är i stort sett samma krav som JKL ställer på sina medarbetare. Utan att de behöver tala om det.”

Veckans Brief den 6 juli 2011