Westanders modell…

”Westanders modell är en frivillig uppförandekod. Byråerna skulle välja att ansluta sig till den för att de månar om sina varumärken. Den skulle omfatta att alltid uppge uppdragsgivare när en kontakt tas; redovisa pågående uppdrag och lova att aldrig medverka i trollkampanjer.”

Heidi Avellan i Sydsvenskan den 16 maj 2020