Ylva Rylander har flerårig erfarenhet…

”Ylva Rylander har flerårig erfarenhet av nationellt lobbyarbete i klimat- och energifrågor som klimathandläggare på Naturskyddsföreningen. Hon är expert på Kyotoavtalets utsläppshandelssystem och har ansvarat för Naturskyddsföreningens försäljning av utsläppsrätter.”

Byggkontakt den 26 april 2007

Pressklipp 2007

Visa fler