Bris utsedd till Årets samhällsnytta 2020

Bris påverkansarbete för att få fler kommuner att implementera den nya Barnkonventionslagen utsågs i dag till Årets samhällsnytta bland pr-byrån Westanders kunder. Utmärkelsen går till den av byråns kunder som särskilt har bidragit med samhällsnytta under det gångna året.

– Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Utmärkelsen är ett roligt sätt att årligen påminna både oss själva och våra kunder om den samhällsnytta vi tillsammans bidrar med, säger Johanna Look, byråchef på Westander och juryns ordförande.

Bris kom på första plats med följande motivering: ”Att Barnkonventionen nu är svensk lag får inte barnrättsorganisationen Bris att slappna av. De fortsätter sitt påverkansarbete med full kraft, nu för att få kommunerna att implementera lagen så snabbt som möjligt, trots – eller just för – att pandemin påverkar alla kommunala verksamheter.” På andra plats kom Moderna Försäkringars arbete med Mammastygn och på tredje plats kom återvinningsföretaget Ragn-Sells.

Kundansvariga på Westander har nominerat uppdrag i samråd med uppdragsgivaren. Bland de inkomna nomineringarna har byråns konsulter röstat fram tio finalister. Därefter utsåg en jury uppdragen på första, andra och tredje plats. Vinnarna får diplom och blommor.

Juryn har bestått av Hanna Berheim Brudin, kommunikationschef på Naturskyddsföreningen, och Kristoffer Housset, kommunikationschef på Amnesty Sverige. Båda är tidigare affärsområdeschefer på Westander. Juryns ordförande är Johanna Look, byråchef på Westander.

– På Westander redovisar vi öppet alla våra pågående lobbyuppdrag och långsiktiga samarbeten. Vi söker uppdrag som i någon mening bidrar till en positiv samhällsutveckling, säger Johanna Look.

Första plats: Bris
Kundansvarigs nominering: Bris vill stärka barnens rättigheter. Genom att kartlägga kommunernas implementering av den nya Barnkonventionslagen kunde Bris blottlägga brister och hjälpa kommunerna att förbättra barnrättsarbetet.

Juryns motivering: Att Barnkonventionen nu är svensk lag får inte barnrättsorganisationen Bris att slappna av. De fortsätter sitt påverkansarbete med full kraft, nu för att få kommunerna att implementera lagen, trots – eller just för – att pandemin påverkar alla kommunala verksamheter.

Kontaktpersoner: Emma Bennwik, påverkansansvarig på Bris, Anna Holmqvist, enhetschef för kommunikation och påverkan på Bris och Maria Pia Cabero, pressansvarig på Bris
Arbetsgrupp på Westander: Karin Malmström (kundansvarig) och Mattias Falk

Andra plats: Moderna Försäkringar
Kundansvarigs nominering: Moderna Försäkringar är det första försäkringsbolaget som erkänner förlossningsskador. Genom Mammastygn har de opinionsbildat för bättre förlossningsvård på sociala medier bland annat via influencers.

Juryns motivering: Med satsningen Mammastygn lyfter försäkringsbolaget Moderna Försäkringar upp förlossningsskador på agendan och stärker förlösta kvinnor. Ett privat och känsligt problem blir till modig och konkret opinionsbildning som fått fint genomslag i flera kanaler.

Kontaktperson: Eva Jarnhäll, talesperson Mammastygn
Arbetsgrupp på Westander: Mikael Persson (kundansvarig), Linnea Sandström Lange och Monica Lundbom

Tredje plats: Ragn-Sells
Kundansvarigs nominering: Vår konsumtion står för nästan hälften av klimatutsläppen. Lösningen är cirkulär ekonomi, där Ragn-Sells driver på som tankeledare genom att erbjuda lösningar och göra stora utmaningar begripliga.

Juryns motivering: Ragn-Sells har gjort en rejäl förflyttning från sophämtare till återvinningsföretag med cirkulära ambitioner. I dag agerar de tankeledare på ett sätt som både bidrar till att sätta cirkulär ekonomi på agendan och inspirerar fler företag att delta i samhällsdebatten.

Kontaktpersoner: Cecilia Zarbell, kommunikationschef på Ragn-Sells och Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells
Arbetsgrupp på Westander: Anders Wennerstrand (kundansvarig), Nils Grunditz, Katalin Herngren Bachry, Marie Hemberg och Jacob Risberg

Övriga finalister:
• Asket
• Autism- och Aspergerförbundet
• Modvion
• Nätverket Vindkraftens klimatnytta
• Sveriges a-kassor
• Svensk Exportkredit (SEK)
• Teknikföretagen