Collectum väljer Westander

Collectum, valcentral och knutpunkt för ITP, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser publicitet kring Collectums uppdrag, att bidra till att de privatanställda tjänstemännen får en så hög pension som möjligt.

– Vi ska bli bättre på att kommunicera kring tjänstepensionsfrågor och skapa ett engagemang och intresse bland pensionsspararna. Efter att ha träffat flera pr-byråer valde vi Westander. Deras inriktning på hjälp till självhjälp passar oss väl, säger Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum.

I arbetsgruppen på Westander ingår Johanna Look, kundansvarig projektledare, och Patrik Westander, vd på pr-byrån. Samarbetet handlar bland annat om att med hjälp av publicitet, exempelvis i samband med det årliga utskicket av Collectums röda kuvert, bidra till att öka kunskapen och engagemanget bland pensionsspararna.

– Frågan om tjänstepension är så viktig att den förtjänar betydligt större uppmärksamhet, inte minst i vår egen bransch. Collectum har ett angeläget uppdrag och det ska bli både intressant och utmanande att arbeta med pensionsfrågor, säger Johanna Look, kundansvarig på Westander.

Collectum är valcentral och knutpunkt för ITP, tjänstepensionen för 1,7 miljoner privatanställda tjänstemän. På uppdrag av ägarna Svenskt Näringsliv och PTK upphandlar företaget de försäkringsbolag som får förvalta tjänstemännens pensionspengar. Collectum ställer krav på låga avgifter och hög avkastning för att de privatanställda tjänstemännen ska få en så hög pension som möjligt.

Pressmeddelanden 2010

Visa fler