”Demokratiutredningen smutskastar lobbying”

Demokratiutredningens ensidigt negativa beskrivning av lobbyismen motverkar den deltagande demokratin. Det menar pr-konsulterna Patrik och Henrik Westander i ett remissvar idag på demokratiutredningens slutbetänkande.

– I regeringens utredningsdirektiv beskrivs det faktum ”att beslutsfattare utsätts för påverkan av olika slag” som ”en viktig del i den demokratiska processen”. Men i slutbetänkandet återfinns överhuvudtaget inte denna grundidé i den deltagande demokratin, säger Patrik Westander.

Westander kritiserar demokratiutredningen på följande punkter:

1. Den försöker etablera en föråldrad definition av begreppet lobbying – som inkluderar olaglig och korruptiv verksamhet, men exkluderar opinionsbildning!

2. Den förmedlar en ensidigt negativ bild av lobbying – och misstänkliggör därmed politisk påverkan som sådan, en viktig del i den demokratiska processen.

3. Den ger inte några konkreta förslag gällande hur lobbying i högre grad ska kunna bedrivas med öppenhet och jämlika förutsättningar att delta.

– I stället för att stämpla lobbying som ett hot mot demokratin, borde utredningen ha tagit initiativ till att sprida kunskap om hur man lobbar. Det hade varit att uppmuntra till ett brett deltagande i det offentliga samtalet, säger Henrik Westander.

Pressmeddelanden 2000