Elskling + Westander = sant

Elbytesexperten elskling.se har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser publicitet kring elskling.se:s tjänst för jämförelse och byte av elavtal.

– Vi vill att fler ska känna till hur enkelt det är att jämföra och byta elbolag. Vi har en massa intressant kunskap och statistik och Westanders handlingsorienterade och effektiva arbetssätt gör att vi passar bra ihop, säger Faraz Azima, vd för elskling.se.

I arbetsgruppen på Westander ingår Claes Henriksson, kundansvarig projektledare och Maria Hazard, pr-konsult. Samarbetet handlar bland annat om att hjälpa elskling.se att få publicitet i frågor om elpris, grön el och trender på elmarknaden.

– Elmarknaden avreglerades 1996, men fortfarande sitter 1,2 miljoner hushåll fast i onödigt dyra elavtal, eftersom de inte gjort något aktivt val. Elskling.se:s ambition att göra marknaden mindre krånglig och svåröverblickbar känns angelägen, säger Claes Henriksson, kundansvarig på Westander.

Elbytesexperten elskling.se är Sveriges ledande sajt för jämförelse och byte av elavtal. Företaget grundades 2007 av fem studiekamrater från KTH och har sedan starten hjälpt drygt 100 000 svenska hushåll att kostnadsfritt byta elavtal.