Fem tips inför julens nyhetstorka

Med en månad kvar till jul skickar pr-byrån Westander idag ut fem tips på hur julens nyhetstorka bäst utnyttjas för ökat mediegenomslag. Mottagare är 350 frivilligorganisationer inom bland annat bistånds-, handikapp-, miljö- och nykterhetsrörelserna.

– Varje år hänger jultorkans möjligheter till medialt utrymme över alla informationsavdelningar som ett gnagande dåligt samvete. Med en månad kvar till jul skickar vi fem tips för att göra det enklare för ideella organisationer att utnyttja nyhetstorkan i jul, säger Sofia Sigfridsson, pr-konsult på Westander.

Westanders fem tips för ökat genomslag i julens nyhetstorka är:

1. Börja nu. Mycket av materialet för julens nyhetstorka kan skrivas nu. Förprogrammera utskicket så att ingen behöver finnas på plats – men se till att kontaktpersonen har täckning i skidbacken!

2. Publicera tidigt. Nyhetstorkan gäller inte bara mellandagarna, utan börjar redan den 16 december när riksdagen bommar igen för i år. Störst genomslag får man dock mellan den 24 december och 2 januari.

3. Summera och gå vidare. Från mitten av januari kommer en strid ström av årsbokslut och prognoser. Den som redan under julens nyhetstorka ger en tidig sammanfattning av vad året gett och presenterar sin prognos för nästa år får större medialt utrymme.

4. Valårsrelatera. Den 1 januari inleds valåret. Att anknyta till valåret ökar möjligheten till genomslag i media. Dessutom är det nu valplattformarna skrivs – i valspurten är det för sent att påverka dem.

5. Nyårslöftet är slitet men fungerar. ”Nyårslöfte” ger 21 000 träffar på Google, om allt från att sluta röka, över bantningsmedel och träningskort, till att njuta av god mat. Det är en sliten pr-ingång. Likväl fortsätter medierna att knyta an till nyårslöften, så finn din egen nyhetsvinkel på temat.

– Alla tjänar på ökad konkurrens om nyhetstorkans medieutrymme. Särskilt roligt är det om också mindre aktörer utan pressjour utnyttjar jultorkan, säger Mattias Goldmann, projektledare på Westander.

Pressmeddelanden 2005

Visa fler