Företag och intresseorganisationer tar över Almedalen

De senaste fem åren har antalet arrangemang under politikerveckan i Almedalen mer än sexdubblats. Företag och ideella intresseorganisationer blir allt mer aktiva, medan andelen arrangemang som anordnas av partierna minskat. Det visar en granskning av pr-byrån Westander.

2003 stod de politiska partierna för vart fjärde arrangemang under Almedalsveckan, i år arrangeras bara vart tionde av ett politiskt parti. I stället är det intresseorganisationer och företag som kraftigt ökat sitt deltagande. Det betyder dock inte att partiernas roll har minskat utan ändrat karaktär.

– Många åker inte längre till Almedalen för att i första hand lyssna på partiledarna, utan för att få partierna att lyssna på det egna budskapet. Det mest effektiva sättet är ofta att bjuda in politiker som talare på de egna arrangemangen, säger Jenny Fransson, ansvarig för Westanders Almedalssatsning.

De ideella intresseorganisationerna dominerar Almedalsveckan, men också företagens närvaro har ökat kraftigt de senaste fem åren. Granskningen visar även att arbetsgivarorganisationerna tappat mark medan fackliga organisationer successivt har ökat sin närvaro. I år får pr-byråerna och tankesmedjorna ett tydligt genombrott och fördubblar antalet officiella arrangemang jämfört med förra året.

– Almedalen har blivit en viktig nätverksplats för aktörer inom alla samhällsområden. Allt fler har blivit duktiga på att lobba och vill vara synliga i debatten, säger Jenny Fransson.

Almedalsveckan firar 40-årsjubileum i år. Om tio år har den funnits i ett halvt sekel, vilket är temat för Westanders seminarium ”Vem behöver Almedalen 2018?” på onsdagen. Westanders granskning av det officiella programmet de senaste sex åren kommer att diskuteras av bland andra jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni. Granskningen gjordes i juni 2008 och omfattar samtliga arrangemang i det officiella programmet sedan 2003.