Funktionsrätt Sverige väljer Westander

Samarbetsorganisationen Funktionsrätt Sverige har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander kring en digital utbildning för patientföreträdare. Syftet med utbildningen är att hjälpa patientföreträdare att påverka hälso- och sjukvårdens beslutsfattare.

– Det finns stora brister i jämlikhet och patientperspektiv inom dagens hälso- och sjukvård. Vi behöver fler engagerade och kunniga patientföreträdare som kan påverka beslutsfattare för en mer jämlik och rättvis vård, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation som består av en rad rikstäckande funktionsrättsförbund. Uppdraget är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst i dialogen med regering, riksdag och centrala myndigheter. Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Johan Lindahl, Elisabeth Grunditz, Julia Högberg och Sara Arborén.

– Det är en viktig uppgift att lyfta fram patientperspektivet som en central del i alla beslut inom hälso- och sjukvården. Jag hoppas att Westander kan bidra till att fler patientföreträdare får kunskap och verktyg att arbeta för detta, säger Johan Lindahl, kundansvarig konsult på Westander.

De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.