”Häng ut pr-branschens hemlighetsmakare!”

Det är en demokratisk angelägenhet att både politiker och media får veta vem som är den egentliga avsändaren av ett budskap. Öppen lobbying är därför ett självklart etiskt krav att ställa på pr-byråerna. Det menar pr-konsulterna Patrik och Henrik Westander i en debattartikel idag i Resumé.

– Det är en vanligt förekommande uppfattning i pr-branschen att man ska verka i det fördolda. Hemlighetsmakeriet gäller framför allt lobbyingkampanjer, som mycket sällan lanseras lika öppet som ett mer okontroversiellt pr-samarbete, säger Patrik Westander.

Bröderna Westander menar att det är oacceptabelt att vissa företag och organisationer inte vågar eller vill stå för sin lobbykampanj, utan via pr-byråer försöker bilda opinion och påverka beslut i hemlighet. De förväntar sig inte något brett öppenhetsinitiativ från pr-branschens sida, utan föreslår i stället i debattartikeln att medierna löpande kartlägger pågående lobbyinguppdrag.

– Detta skulle inte kräva mer av grävande journalister än att de med jämna mellanrum ringer runt till pr-byråerna, listar uppdragen för allmänhetens kännedom och naturligtvis lyfter fram och diskuterar de mer kontroversiella lobbyingkampanjerna, säger Henrik Westander.

– Den pr-byrå som hänvisar till konfidentialitet och inte vill berätta om sina lobbyinguppdrag kan med fördel hängas ut av medierna, säger Patrik Westander.

Pressmeddelanden 2001