Hög vinstmarginal ger bonusbeslut

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan redovisar en vinstmarginal på 30 procent för årets första fyra månader. Westander har därför beslutat att införa en årsbonus – lika för alla anställda – motsvarande totalt 40 procent av vinsten. Företagets fortsatta expansion ska främst baseras på rekrytering av personer utanför pr-branschen.

– Jag är mycket nöjd med de ekonomiska resultaten. Inte minst med tanke på att kontorsflytt och nyrekrytering naturligt nog dragit ner genomsnittsfaktureringen per anställd. Det är min förhoppning att Westander ska kunna betala ut en rejäl resultatbonus i slutet av året, säger Patrik Westander.

Westander flyttade vid årsskiftet till nya kontorslokaler i Gamla Stan. Under årets första fyra månader har flera nya kunder tillkommit, däribland Riksskatteverket, Folkbildningsförbundet, Ekobrottsmyndigheten och De Handikappades Riksförbund. Westander har också fördjupat samarbetet med reklambyrån TBWA, som man sedan tidigare samarbetar med om den gemensamma kunden SBAB.

– Westander ska fortsätta att växa lönsamt genom rekrytering av personer främst utanför pr-branschen. Jag för idag samtal med såväl politiskt aktiva personer som informationschefer. Men också pr-konsulter som tror på Westanders inriktning är välkomna att höra av sig, säger Patrik Westander.

Pressmeddelanden 2002