Högt deltagande i Westanders valenkät

Hälften av riksdagskandidaterna, 50 procent, deltog i ”Stora valenkäten” som pr-byrån Westander genomfört på uppdrag av 13 olika organisationer och företag.

– Intresset för Stora valenkäten har varit stort både hos riksdagskandidater och uppdragsgivare, säger Anna Norman, pr-konsult på Westander och ansvarig för Stora valenkäten.

Hela 276 av 552 riksdagskandidater på valbar plats ägnade cirka en halvtimme var åt att besvara de totalt 41 frågorna i enkäten. Svarsfrekvensen uppgick därmed till 50 procent. Högst var svarsfrekvensen bland miljöpartister och centerpartister, medan moderater och sverigedemokrater hade lägst andel svarande.

– Syftet med Westanders valenkät är dels att underlätta för samhällsaktörer att ställa frågor till riksdagskandidaterna, dels att göra det enkelt för politikerna att svara på många frågor samlat, säger Anna Norman.

Westanders valenkät genomfördes som en elektronisk enkät under perioden 24 maj – 27 juni. Frågeställaren har ensamrätt över svaren på de egna frågorna. Resultaten från Westanders valenkät kommer att kommuniceras av frågeställarna på olika sätt, exempelvis via rapporter, pressmeddelanden och debattartiklar.

Följande organisationer och företag deltog i Westanders valenkät: Bankomat AB, Diakonia, Djurskyddet Sverige, Forska!Sverige, Gröna arbetsgivare, Hela Sverige ska leva, Hjärt-Lungfonden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Läromedelsförfattarna, Nelson Garden, Ragn-Sells, Roche och Westander.