Lönsamt första halvår för Westander

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan ökade byråintäkten med 40 procent under första halvåret, jämfört med första halvåret 2002. Vinstmarginalen uppgick till 29 procent. Westander satsar på fortsatt tillväxt genom nyrekryteringar.

Westanders vinst uppgick till drygt 1,1 miljoner kronor under första halvåret 2003. Byråintäkten ökade till 3,8 miljoner kronor, att jämföra med 2,7 miljoner under första halvåret 2002.

Flera nya företagskunder tillkom under första halvåret 2003, däribland Apoteket, Coop Sverige, Statoil och Taxi 020. Några intresseorganisationer blev också nya kunder, till exempel ECPAT Sverige, Oberoende Elhandlare och Svenskt Näringsliv.

– Det är intäkterna från företagskunder som ökar i särklass snabbast, med 75 procent jämfört med första halvåret 2002. Kanske har de större företagen tidigare varit lite tveksamma till att anlita en relativt nystartad byrå, säger vd Patrik Westander.

Företagskundernas andel av den samlade byråintäkten (60 procent) var under första halvåret 2003 klart större än de samlade andelarna för intresseorganisationer (22 procent) och myndigheter (18 procent). Ingen del av byråintäkten kom från de omfattande EMU-kampanjer som idag sysselsätter många pr-konsulter. Westander har för närvarande drygt 20 aktiva kundrelationer med en genomsnittlig faktureringsnivå på 30.000–40.000 kronor per månad.

– Vår affärsidé innebär många långsiktiga samarbeten med en låg faktureringsnivå, eftersom vi hjälper kunderna att bygga sin egen pr-kompetens. Normalt är det uppdragsgivarna själva som både gör rutinarbeten och kommunicerar externt, säger Patrik Westander.

Westander har nyligen rekryterat Elisabet Limmergård, europeisk marknadschef för Nasdaqnoterade mjukvaruföretaget Niku Corporation, som projektledare från den 1 augusti.

– Vi ska fortsätta att växa lönsamt genom rekrytering. Jag räknar med att många kompetenta personer med stort politiskt engagemang blir tillgängliga efter den 14 september, säger Patrik Westander.

Pressmeddelanden 2003

Visa fler