Lovisa Lantz blir pr-konsult

Lovisa Lantz lämnar sitt uppdrag som förbundsordförande för UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund, för att gå till pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan. Därmed blir hon ytterligare en i raden av unga talanger som tar klivet från frivilligsektorn till pr-branschen.

– Jag tror inte alls att pr-branschens rekryteringar utarmar frivilligsektorn. Den här trenden är tvärtom ett bevis för att organisationerna fortfarande har mycket att ge, säger Lovisa Lantz. Unga människor har massvis av kunskap och erfarenhet att hämta ur frivilligorganisationerna, kunskap som sedan också är till nytta på den öppna marknaden.

Lovisa Lantz val av pr-byrå är inte någon slump. Henrik Westander har bland annat gjort sig känd för sitt engagemang inom Svenska Freds för en mer restriktiv vapenexport. Brodern Patrik Westander var den drivande kraften bakom Statoils lyckade lobbyingkampanj för elmarknadens avreglering. Tillsammans startade de Westander Publicitet & Påverkan hösten 2000. Byrån har som policy att bara ta uppdrag som medarbetarna fullt ut sympatiserar med.

– För mig är det viktigt att som pr-konsult bara arbeta med frågor som jag själv tror på och kan stå för. Det skulle aldrig falla mig in att sälja mig till företag och organisationer vars värderingar jag inte delar, säger Lovisa Lantz.

Pressmeddelanden 2001