”Media bör öppet redovisa ‘planterade’ artiklar”

Opinionsbildningens ökade betydelse har inneburit att journalisterna själva blivit makthavare. Också resurssvaga aktörer och allmänheten måste få veta hur man ska agera för att få genomslag i media. Det menar pr-konsulterna Patrik och Henrik Westander i en debattartikel idag i Göteborgs-Posten.

– I stället för att tro sig kunna leverera sanningar, borde medierna bidra till att sprida kritisk medvetenhet om sig själva, säger Patrik Westander. Den latenta frågan bör hela tiden vara: Vem vinner på att detta blev en nyhet?

Detta kan åstadkommas på flera sätt:

· Journalister bör skriva öppet om hur det redaktionella arbetet går till
· Artiklar som har tillkommit på externt initiativ kan med fördel avslutas med en passus om detta
· Medierna kan med jämna mellanrum öppet redovisa hur stor andel av deras artiklar/inslag som en viss dag tillkommit på initiativ av en part som har intresse av artikeln/inslaget
· Granskande journalistik bör uppmärksamma pågående lobbyingkampanjer

– Men i stället för att per definition stämpla lobbying som ett hot mot demokratin, borde medierna bidra till att sprida kunskap om hur man lobbar. Det vore att uppmuntra till ett brett deltagande i det offentliga samtalet, säger Henrik Westander.

Pressmeddelanden 2000