Mirola väljer Westander

Det svenska medtechföretaget Mirola har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet ska stärka varumärket och öka kunskapen om hur en nyutvecklad syrgasutrustning kan öka tillgången till syrgas inom den globala vård- och säkerhetssektorn.

– Tillgången till syrgas är en global utmaning som har förvärrats under coronakrisen. Nu finns en svensk uppfinning som gör syrgas tillgängligt i situationer och på platser där det tidigare inte fanns möjlighet att rädda liv, säger Anders Gustafsson, vd för Mirola.

Det svenska medtechföretaget Mirola är en startup som har utvecklat och patenterat den mobila syrgasutrustningen Fido, Field Oxygen System. Produkten är 90 procent lättare än befintliga lösningar och bara en fjärdedel så stor. Mirola startade verksamheten 2015 och förhandlar nu om flera order i hundramiljonersklassen.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Sebastian Stjern, Linnea Sandström Lange och Elisabeth Grunditz.

– Det känns enormt inspirerande att hjälpa Mirola med lanseringen av en helt ny syrgasutrustning. Företagets system har potential att rädda liv över hela världen, säger Sebastian Stjern, kundansvarig konsult på Westander.

De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.