Nationalencyklopedin väljer Westander

Kunskapsföretaget Nationalencyklopedin har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet syftar till att stärka Nationalencyklopedins varumärke som läromedelsaktör och opinionsbilda för alla elevers rätt till läromedel.

– Vi vill att alla elever och lärare ska ha möjlighet till en motiverande, individanpassad och jämlik undervisning. I dag avgörs elevernas tillgång till läromedel av vilken kommun de bor i, vilken skola de går i och vilka ämnen de läser, säger Fredrik Bengtsson, vd för Nationalencyklopedin.

Nationalencyklopedin är ett kunskapsföretag som utvecklar och erbjuder digitala läromedel, uppslagsverk och ordböcker. Utbudet av läromedel täcker i dag alla ämnen i grundskolan och många på gymnasieskolan.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Mattias Falk och Elisabeth Grunditz.

– Kompletta läromedel i alla ämnen och årskurser är avgörande för att väcka nyfikenhet och sprida kunskap. Det är angeläget att få till politiska beslut som säkerställer alla elevers rätt till läromedel, säger Mattias Falk, kundansvarig konsult på Westander.

De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.