Naturvårdsverket skriver ramavtal med Westander

Av 62 ursprungliga anbudsgivare är pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan en av de sju byråer som Naturvårdsverket nu har skrivit ett ramavtal med avseende konsulttjänster inom pr och kommunikation.

Ramavtalet är tvåårigt och kan förnyas två gånger, med tolv månader åt gången. Westanders arbetsgrupp består av Eva Corp, Mattias Goldmann, Anna Lundell, Sofia Sigfridsson och Henrik Westander.

– Vi brukar undvika offentliga upphandlingar, eftersom de är så tidskrävande. Men ett ramavtal med Naturvårdsverket passar vår byrå som hand i handske, med tanke på vår erfarenhet av att jobba med klimatfrågan och våra konsulters stora personliga miljöengagemang, säger vd Patrik Westander.

Övriga sex företag som Naturvårdsverket har skrivit ramavtal med är Cloudberry Communications, Doberman, Gunhild Sällvin AB, Jupiter Reklam, The Story Lab och Rewir. Kommunikationsbyrån Rewir är det enda företaget från den föregående avtalsperioden som fick förnyat förtroende.

Westander har nyligen rekryterat Jessica Henryson, tidigare energi- och miljökonsult, som ny projektledare. Westander har därmed stärkt sin satsning på opinionsbildning kring klimatfrågan och uppdragsgivare inom energiområdet.

Byrån har för närvarande 14 anställda och cirka 30 aktiva kundrelationer. Byråintäkten ökade med 52 procent under första halvåret 2005, jämfört med motsvarande period föregående år. Westander är en av Sveriges snabbast växande pr-byråer.

Pressmeddelanden 2005

Visa fler