Ny rapport föreslår reglering av lobbying

På Demokrativeckan i Sundsvall presenterar pr-byrån Westander idag en rapport om reglering av lobbying. Rapporten beskriver hur EU-parlamentet och USA:s kongress omgärdas av krav på öppenhet och registrering av lobbyister samt ställer frågan om inte samma regelverk borde införas i Sverige.

– Rapporten är startskottet för en lobbykampanj med syfte att tvinga fram en ökad öppenhet vid lobbying och dessutom skapa mer jämlika förutsättningar att lobba, säger vd Patrik Westander.

Rapporten ”Reglering av lobbying – för ökad öppenhet” är skriven på Westanders uppdrag av juristen Gustav Ahlsson, som tidigare har utrett frågan om Rättslig reglering inom EU i Demokratiutredningens skrift Lobbning (SOU 1998:146).

– Utvecklingen av lobbying i Sverige har inte kommit lika långt som i EU och USA. Men snart är vi där och då kan också en svensk reglering komma att behövas, säger Gustav Ahlsson.

Rapporten visar att Sverige är långt ifrån det enda EU-land som saknar reglering av lobbying. Inom EU är det hittills bara Tyskland och Litauen samt delvis Danmark och Luxemburg som reglerat lobbying. Samtidigt tycker hela 40 procent av svenskarna att man borde begränsa politikernas kontakter med lobbyister, enligt den senaste årliga undersökningen från SOM-institututet vid Göteborgs Universitet. Bara 11 procent tycker att detta är ett dåligt förslag, medan 49 procent är varken för eller emot.

Pressmeddelanden 2004

Visa fler