Ny Sifoundersökning: Alliansväljare säger ja till Miljöpartiet

Varannan alliansväljare, 48 procent, tycker att Alliansen och Miljöpartiet ska bilda en majoritetsregering. En tredjedel av Miljöpartiets väljare, 35 procent, säger ja till ett sådant regeringssamarbete. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

– Regeringen har tydligt markerat i de senaste regeringsförklaringarna att den ser Miljöpartiet som sin främsta samtalspartner i riksdagen. Många alliansväljare tycker att samarbetet ska fördjupas ytterligare, säger Patrik Westander, vd på Westander.

Direkt efter riksdagsvalet i september 2010, då Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen, ansåg 61 procent av alliansväljarna och 45 procent av Miljöpartiets väljare att det borde bildas en majoritetsregering med allianspartierna och Miljöpartiet.

– Många av Miljöpartiets väljare ser en majoritetsregering med Alliansen som ett effektivt sätt att isolera Sverigedemokraterna och hålla dem utanför allt inflytande, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 5-8 december. 1 000 personer fick frågan ”Tycker du att Alliansen och Miljöpartiet ska bilda en majoritetsregering, eller tycker du inte det?”. Följande bakgrund gavs innan frågan ställdes: ”Allianspartierna är riksdagens största block, men utan egen majoritet och med Sverigedemokraterna som vågmästare i riksdagen.”

Så här fördelades svaren:

Alliansen: 48 procent ja, 35 procent nej, 17 procent tveksam/vet ej
Varav Kristdemokraterna: 51 procent ja, 32 procent nej, 16 procent tveksam/vet ej
Varav Moderaterna: 48 procent ja, 35 procent nej, 17 procent tveksam/vet ej
Varav Folkpartiet: 48 procent ja, 43 procent nej, 8 procent tveksam/vet ej
Varav Centerpartiet: 47 procent ja, 22 procent nej, 31 procent tveksam/vet ej

Miljöpartiet: 35 procent ja, 56 procent nej, 9 procent tveksam/vet ej
Socialdemokraterna: 15 procent ja, 70 procent nej, 15 procent tveksam/vet ej
Vänsterpartiet: 15 procent ja, 72 procent nej, 12 procent tveksam/vet ej

Pressmeddelanden 2011

Visa fler