Ny Sifoundersökning: Rekordstort förtroende för Moderaterna i jobbfrågan

38 procent av svenskarna känner störst förtroende för Moderaterna när det gäller jobben och arbetslösheten. 24 procent känner störst förtroende för Socialdemokraterna, medan 24 procent inte kan ange något parti. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När samma fråga ställdes i augusti kände 35 procent av väljarna störst förtroende för Moderaterna och 27 procent för Socialdemokraterna. 29 procent svarade då att de var tveksamma eller inte visste. Moderaternas övertag har på tre månader ökat från 10 till 14 procentenheter och har inte varit högre sedan Sifo började genomföra den kvartalsvisa undersökningen i juli 2009. Socialdemokraterna hade övertaget till och med januari 2010.

– Det växande förtroendet för den moderata jobbpolitiken kan kopplas till flera signaler under året om en oväntat stark utveckling på arbetsmarknaden. Trots den höga arbetslösheten har Moderaterna lyckats bäst med att vinna väljarnas förtroende i jobbfrågan under valåret 2010, säger Patrik Westander, vd på Westander.

Den senaste Sifomätningen är genomförd under samma vecka som Riksbanken presenterade sin penningpolitiska rapport. Rapporten talar om en tydlig återhämtning på den svenska arbetsmarknaden och innehåller sänkta arbetslöshetsprognoser för åren 2010-2012.

Sifoundersökningen genomfördes den 25-28 oktober 2010. 1 000 personer fick frågan ”Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten?” Så här fördelades svaren (resultaten från augusti 2010, april 2010, januari 2010, oktober 2009 och juli 2009 inom parentes):

Moderaterna: 38 procent (35, 32, 23, 28, 24)
Socialdemokraterna: 24 procent (25, 27, 32, 35, 25)
Vänsterpartiet: 4 procent (3, 2, 3, 4, 2)
Folkpartiet: 3 procent (3, 2, 4, 2, 5)
Centerpartiet: 3 procent (2, 2, 1, 2, 3)
Miljöpartiet: 2 procent (2, 2, 1, 1, 2)
Kristdemokraterna: 2 procent (1, 0, 1, 0, 1)
Sverigedemokraterna: 1 procent (0, 0, 0, 0, 0)
Tveksam/vet ej: 24 procent (29, 31, 34, 28, 37)