Ny Sifoundersökning: Rekordstort förtroendeövertag för Reinfeldt

68 procent av svenskarna känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt som statsminister, medan 15 procent känner störst förtroende för Håkan Juholt. 17 procent är tveksamma eller vet inte. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

Reinfeldts övertag har på en månad ökat från 39 till 53 procentenheter. När samma fråga ställdes i september hade Reinfeldt störst förtroende hos 59 procent av väljarna och Juholt hos 20 procent, medan 20 procent var tveksamma eller inte visste. Såväl det ökade förtroendet för Reinfeldt som det minskade förtroendet för Juholt är statistiskt säkerställda.

– Reinfeldts förtroendeövertag har aldrig varit större. Undersökningen är genomförd efter en vecka då medierapporteringen dominerades fullständigt av kritiken mot Håkan Juholts boendebidrag och ledarskap, säger Westanders vd Patrik Westander.

När Sifo i 13 mätningar under perioden 2007-2010 ställde motsvarande förtroendefråga om Reinfeldt och Sahlin var statsministerns övertag som högst 45 procentenheter.

– De minskade ideologiska skillnaderna mellan blocken ökar betydelsen av väljarnas förtroende för statministerkandidaterna. Juholt har nu ett mycket svagt personligt förtroende hos väljarna och fungerar som ett sänke för Socialdemokraterna, medan Reinfeldt tvärtom är en röstmagnet för Moderaterna, säger Patrik Westander.

Fredrik Reinfeldt har ett övertag i alla åldersgrupper oberoende av kön samt oberoende av sysselsättning, fackförbundsmedlemskap, bostadsort och utbildningsnivå. Mer än var fjärde S-väljare, 27 procent, känner störst förtroende för Reinfeldt som statsminister, medan 47 procent känner störst förtroende för Juholt.

Sifoundersökningen genomfördes den 17-20 oktober. 1 000 personer fick frågan: ”Vem känner du störst förtroende för som statsminister, Fredrik Reinfeldt eller Håkan Juholt?” Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet.

Pressmeddelanden 2011

Visa fler