Ny Sifoundersökning: Störst förtroende för Miljöpartiet i klimatfrågan

Fler än fyra av tio svenskar, 44 procent, känner störst förtroende för Miljöpartiet i klimatfrågan. Tio procent känner störst förtroende för Moderaterna, sju för Centerpartiet och fem för Socialdemokraterna. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

Klimatförändringen har blivit en av de allra viktigaste politiska frågorna. Sannolikt kommer samtliga partiledare att beröra klimatfrågan i sina tal under den kommande Almedalsveckan.

– Alla riksdagspartier profilerar sig i klimatfrågan, men Miljöpartiet har i särklass högst förtroende bland väljarna och har därmed också tjänat mest på klimatfrågans stora genomslag, säger Jessica Henryson, projektledare och klimatanalytiker på Westander Klimat och Energi.

Moderaterna kommer på andra plats, före Socialdemokraterna, vilket betyder att partiets nya klimatprofilering börjar ge resultat. Men också bland de borgerliga väljarna har Miljöpartiet störst förtroende i klimatfrågan, 29 procent jämfört med 20 procent som svarar Moderaterna och 14 procent som svarar Centerpartiet.

– Alliansregeringen har nu ett gyllene tillfälle att fortsätta sin klimatprofilering under det svenska ordförandeskapet i EU, säger Jessica Henryson.

Sifoundersökningen genomfördes den 22-25 juni 2009. 1 000 personer fick frågan: ”Vilket parti känner du störst förtroende för när det gäller klimatfrågan?” Så här fördelades svaren:

Miljöpartiet – 44 procent
Moderaterna – 10 procent
Centerpartiet – 7 procent
Socialdemokraterna – 5 procent
Folkpartiet – 3 procent
Kristdemokraterna – 1 procent
Vänsterpartiet – 1 procent
Tveksam/vet ej – 29 procent

Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet inför valet 2010.