Ny Sifoundersökning: Störst förtroende för Miljöpartiet i klimatfrågan

Fyra av tio svenskar, 40 procent, känner störst förtroende för Miljöpartiet i klimatfrågan. Tio procent känner störst förtroende för Moderaterna, åtta procent för Socialdemokraterna och fyra procent för Centerpartiet. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När samma fråga ställdes i september 2009 kände 36 procent av väljarna störst förtroende för Miljöpartiet, nio procent för Moderaterna, sju procent för Socialdemokraterna och sex procent för Centerpartiet.

– Förtroendet för Miljöpartiet ökar trots att statsministern och miljöministern synts mest i media inför klimatförhandlingarna. Oavsett utgången i Köpenhamn gynnas Miljöpartiet om klimatfrågan fortsätter att ta stor plats under valåret 2010, säger Jessica Henryson, klimatexpert på Westander Klimat och Energi.

Också bland borgerliga väljare är förtroendet störst, 29 procent, för Miljöpartiet i klimatfrågan. När alliansregeringen i juli presenterade sitt väljarsamråd Samtal med Sverige utsågs ”miljö, klimat och energi” till den näst viktigaste framtidsfrågan, efter ”jobben och arbetslösheten”.

Sifoundersökningen genomfördes mellan den 30 november och 3 december 2009. 1.000 personer fick frågan: ”Vilket parti känner du störst förtroende för när det gäller klimatfrågan?” Så här fördelades svaren (resultatet från september 2009 inom parentes).

Miljöpartiet: 40 procent (36)
Moderaterna: 10 procent (9)
Socialdemokraterna: 8 procent (7)
Centerpartiet: 4 procent (6)
Folkpartiet: 2 procent (2)
Vänsterpartiet: 2 procent (2)
Kristdemokraterna: 1 procent (1)
Piratpartiet: 1 procent (0)

Tveksam/vet ej: 33 procent (38)

Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet inför valet 2010.