Ny Sifoundersökning: Störst förtroende för Miljöpartiet i klimatfrågan

Fyra av tio svenskar, 39 procent, känner störst förtroende för Miljöpartiet i klimatfrågan, elva procent känner störst förtroende för Moderaterna, sex procent för Socialdemokraterna och fyra procent för Centerpartiet. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När samma fråga ställdes i december 2009 kände 40 procent av väljarna störst förtroende för Miljöpartiet, tio procent för Moderaterna, åtta procent för Socialdemokraterna och fyra procent för Centerpartiet.

– Varken den kalla vintern eller kritiken mot FN:s klimatpanel verkar ha påverkat det höga förtroendet för Miljöpartiet när det gäller klimatfrågan, säger Jessica Henryson, klimatexpert på Westander Klimat och Energi.

Också bland borgerliga väljare är förtroendet störst, 28 procent, för Miljöpartiet i klimatfrågan. När alliansregeringen i juli 2009 presenterade sitt väljarsamråd Samtal med Sverige utsågs ”miljö, klimat och energi” till den näst viktigaste framtidsfrågan, efter ”jobben och arbetslösheten”.

Sifoundersökningen genomfördes den 8-11 mars 2010. 1.000 personer fick frågan: ”Vilket parti känner du störst förtroende för när det gäller klimatfrågan?” Så här fördelades svaren (resultaten från december 2009, september 2009 och juni 2009 inom parentes):

Miljöpartiet: 39 procent (40, 36, 44)
Moderaterna: 11 procent (10, 9, 10)
Socialdemokraterna: 6 procent (8, 7, 5)
Centerpartiet: 4 procent (4, 6, 7)
Folkpartiet: 1 procent (2, 2, 3)
Vänsterpartiet: 1 procent (2, 2, 1)
Kristdemokraterna: 1 procent (1, 1, 1)

Tveksam/vet ej: 36 procent (33, 38, 29)

Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet inför valet 2010.

Pressmeddelanden 2010

Visa fler