o2 väljer Westander

Vindkraftsbolaget o2 inleder ett samarbete med pr-byrån Westander. Syftet är att skapa publicitet kring företagets satsning på vindandelar, att profilera o2 som en av de främsta aktörerna på den svenska vindkraftsmarknaden och att driva på för goda legala och ekonomiska villkor för vindkraft i Sverige.

– Kunskapen om vindkraften som ett alternativ till traditionell elproduktion börjar nu slå igenom på allvar. Genom samarbetet med Westander vill vi lägga in en växel till för att nå ut med budskapet att vindkraft är en god affär för såväl miljön och samhället som den enskilda elkonsumenten, säger Linda Magnusson, vd på o2 Vindel.

Vindkraftsbolaget o2 bildades 2004 med målet att bli en kraftfull och helgrön utmanare till de stora elbolagen. Företaget producerar och säljer enbart förnybar el från vindkraft. En viktig del av affärsidén är att erbjuda hushåll och företag möjlighet att ta sig ur elpriskarusellen och sänka sina elkostnader genom att bli delägare i vindkraftverk. I företagsgruppen ingår även o2 Vindkompaniet som är en av Sveriges ledande vindkraftsprojektörer och har medverkat till uppförandet av ungefär en tredjedel av de vindkraftverk som finns i Sverige idag.
 
– Vindkraften står inför ett historiskt genombrott i Sverige. Vi är väldigt glada över att nu få arbeta med en av de mest spännande och dynamiska aktörerna på området, säger Magnus Jiborn, projektledare på Westander.

Westander har tre år i rad blivit utsedd till Sveriges Bästa Pr-byrå av branschtidningen Resumé, och startade nyligen fokusområdet Westander Klimat och Energi. Westanders arbete på klimat- och energiområdet omfattar i dag cirka en tredjedel av byråintäkten.

Pressmeddelanden 2008

Visa fler